Art. 40. § 1. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania.

Art. 40. § 3. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie. Wielkość i rodzaj czcionek oraz wielkość kratek przeznaczonych na postawienie znaku "x" powinny być jednakowe dla oznaczeń wszystkich list i nazwisk kandydatów.

Zestawienia: Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe, Samoobrona, Liga Polskich Rodzin, Unia Wolności, Polska Partia Pracy, Kongres Nowej Prawicy, Mniejszość Niemiecka, Andrzej Lepper, Janusz Korwin-Mikke. Lista partii.