Lista Partii

EwP – nr ewidencyjny,   ‡ – partie pominięte w wykazie PKW.   Lista przypuszczalnie jest niekompletna.