Platforma Obywatelska

PO: Wyniki wyborcze Platformy Obywatelskiej na przestrzeni lat: 2001 13%, 2004 24%, 2005 24%, 2007 42%, 2009 44%, 2011 39%, 2014 32%, 2015 24%, 2019 27% (KO).