Referendum w sprawie JOW i finansowania partii

Oddano 2 384 780 głosów ważnych. Frekwencja wyniosła 7,80%.

Pytanie%głosów
Jednomandatowe okręgi wyborcze78,75%1829995  79
Finansowanie partii z budżetu17,37%404515  17
Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika94,51%2194689  95

Referendum odbyło się .