Referendum w sprawie JOW i finansowania partii

Oddano 2 384 780 głosów ważnych. Frekwencja wyniosła 7,80%.

pytania%głosów
jednomandatowe okręgi wyborcze78,75%1829995  79
finansowanie partii z budżetu17,37%404515  17
rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika94,51%2194689  95

Referendum odbyło się .