Wybory do Sejmu w roku 2015

Zjednoczeni dla Śląska

Mapa poparcia komitetu Zjednoczeni dla Śląska w wyborach 2015 roku.

Komitet otrzymał 0,12% głosów, 18 668 spośród 15 200 671. Tam, gdzie można było głosować – 2,66% (okręgi 30 Rybnik i 31 Katowice).

Najwyższe poparcie 6,64% w powiecie raciborskim, najniższe 1,10% w Jastrzębiu-Zdroju.

Poparcie w niektórych miastach: