Wybory do Sejmu w roku 2015

KORWiN

Mapa poparcia komitetu KORWiN w wyborach 2015 roku.

Komitet otrzymał 4,76% głosów, 722 999 spośród 15 200 671.

Najwyższe poparcie 7,70% w powiecie ełckim, najniższe 2,70% w powiecie opoczyńskim.

Poparcie w niektórych miastach:

Wyniki w województwach:

Zagranica – 12,54%.

Zobacz też: JKM.